woodooland
Ease Out Spray

Ease Out Spray


African Pride Braid och Weave övergång från Spray 250 ml.
Minemizes damege att fragil håret. Underlättar fläta och väva borttagning.
finländare i-Butik. Kontakta OSS SÅ hjälper vi er.
35 SEK
This product is out of stock